23.9. 2010 - David Koller se zúčastní akce projektu Misse

Projekt Misse je stejně jako jiné charitativní akce, motivován touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých.

Projekt Misse je stejně jako jiné charitativní akce, motivován touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Vydává se ale trochu jinou cestou. Inspirací projektu je “poslání rychlého kurýra”. Tedy akčnost skupiny osob, které mají jasně daný úkol i čas, za který ho musí splnit.

Misse má přinést konkrétní pomoc či věc konkrétní osobě, které bude vždy věnována. To znamená, že osobnosti, které se akce zúčastní, budou znát konkrétní příběh, smysl a cíl akce.
To znamená, že osobnosti, které se akce zúčastní, budou znát konkrétní příběh, smysl a cíl akce. Budou vědět, k čemu je v dobrém slova smyslu využito jejich energie a popularity. Výsledek jejich snažení má být viditelný, hmatatelný a okamžitý.

Na sklonku dne jezdci osobně předají výtěžek sbírky přímo obdarovanému nebo jeho zástupci.mrkni www.misse.cz