O MISSI PRO DANIELA

Misse pro Daniela je charitativní projekt. Celý výtěžek z prodeje certifikátů je určený na nákup PC sestavy se speciální klávesnicí a komunikátorem, který převede obrázkové sdělení do mluvené řeči. Certifikáty mají minimální hodnotu 100 Kč a 1000 Kč. Zakoupením více certifikátů může dárce výši svého finančního příspěvku libovolně určit (násobek 100 nebo 1000 Kč).

Misse pro Daniela je charitativní projekt. Celý výtěžek z prodeje certifikátů je určený na nákup PC sestavy se speciální klávesnicí a komunikátorem, který převede obrázkové sdělení do mluvené řeči pro pana Daniela Czeizela, který trpí mentálním rozumovým postižením

( NENÍ to postižení psychiatrické !!!! - pouze pro upřesnění, prosím nezveřejňovat v tisku ) a je v péči Domova pro zdravotní postižení - Leontýn. Tyto pomůcky mu pomohou lépe komunikovat s okolím a zapojit se do kolektivu.

Internetová stránka Domova Leontýn - www.leontyn.cz

Certifikáty mají minimální hodnotu 100 Kč a 1000 Kč. Zakoupením více certifikátů může dárce výši svého finančního příspěvku libovolně určit (násobek 100 nebo 1000 Kč).

Na prodeji certifikátů na území hlavního města se podílí řada známých osobností z různých oblastí: herci, zpěváci, režiséři, sportovce, lékaři, podnikatelé, moderátoři, továrníci, publicisté, reportéři.

Dárci si mohou vybrat k doručení certifikátu svoji oblíbenou osobnost pouze za předpokladu, že se dárce bude nacházet v lokalitě obsluhované touto osobností a osobnost bude mít volnou kapacitu. V takovém případě je minimální cena certifikátu 1000 Kč. V případě, že dárce není v dané lokalitě a trvá na konkrétní osobě, může si certifikát zakoupit v 17:00 hodin na divadelní lodi Tajemství (přístaviště - Rašínovo nábřeží, Praha 2).


Není-li dárce na území Prahy, má možnost zaslat finanční příspěvek (násobek 100 Kč) na účet MISSE 2515580218/2600, variabilním symbolem je mobilní číslo, které bude se jménem a adresou dárce zapsané v zásilce. Certifikát mu následně zašleme poštou.

Internetová stránka MISSE je www.misse.cz

Jako další případní obdarovaní ze získaných prostředků Vaší Mise pro Daniela byli vybráni:

Jaroslav Batěk

Soukup Tomáš

Janoušek Jakub

Vorlíček František

Víšek Tomáš

Za vše děkuji, dejte prosím vědět kontakt na internetové stránky Mise.