Možná se shodneme na tom, že dnešní
politici jsou spíš odpad než nějaká zářivá
reprezentace. A v Praze je to úplně stejný.

recyklace

POJĎTE VOLIT DOOPRAVDY